Disclaimer

Het Centrum Fysiotherapie besteedt constante aandacht aan de informatie die op de website (www.HetCentrumFysiotherapie.nl) is geplaatst.
Desalniettemin kan het Het Centrum Fysiotherapie niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is.
Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor besloten groepen en verwijzingen naar sites elders.
Het Centrum Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.