Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut DTF
Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut.
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts,
maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen.
Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, zodat u ‘direct’ kunt beginnen
met werken aan uw herstel.
De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.


De Screening:
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit.
De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld
die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek
plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.


Er zijn vier mogelijkheden:
1. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling.
    De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing
2. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling.
    De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling.
3. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende
    informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later
    tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.)
4. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er
    meer aan de hand is. De fysiotherapeut verwijst u naar de huisarts en neemt contact op met uw huisarts om
    hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.)