Training


U kunt bij ons terecht voor 3 soorten training.
• Fysio fit
• Core Stability groep
• Oncologische revalidatie

De trainingen worden door een fysiotherapeut gegeven die altijd aanwezig is tijdens de training waardoor een goede kwaliteit gewaarborgd wordt.
De trainingen bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers.
Op deze manier kan de fysiotherapeut individueel en doelgericht met u gaan werken.
Voorafgaand vindt er een individueel intakegesprek plaatst om een 0-meting te doen en om uw doelen in kaart te brengen. Na 12 weken wordt dit geëvalueerd en wordt er samen met de therapeut een keuze gemaakt over het vervolg.

Fysiofit

Wat? Fysiofit is een groepsles van 75 minuten die ingedeeld zijn in een gezamenlijke warming up, individuele oefeningen die aangepast zijn aan u specifieke doelen, gezamenlijke cooling down en een afsluiting met een kopje koffie of thee om ruimte te geven voor vragen, evaluaties en of het maken van bijvoorbeeld een individuele afspraak met uw therapeut.
Voor wie? U kunt deelnemen aan de fysiofittraining als uw graag verantwoord en onder begeleiding wilt gaan sporten. Bijvoorbeeld na een operatie of bij chronische klachten van het bewegingsapparaat.

Tijden:

Indien u belangstelling heeft voor het volgen van een training neemt u dan contact op voor het huidige trainingsaanbod.

Kosten voor de training

We vragen voor een periode van 12 weken een bedrag van 120 Euro. Het bedrag dient voorafgaand de periode overgemaakt te worden. In sommige gevallen kan de deelname van u zorgverzekeraar vergoedt worden. Vraag hiervoor een van onze therapeuten. Neemt u voor het eerst deel aan een van de groepslessen vindt er een intakegesprek plaats. Dit kost u 29,50 Euro. Ook dit kan in sommige gevallen door u zorgverzekering vergoedt worden. Het contract wordt niet automatisch verlengd zodat u na 12 weken opnieuw kunt beslissen om wel of niet door te gaan.

CS groep

Wat? Core stability betekend letterlijk rompstabiliteit. Veel mensen met rugklachten hebben een suboptimale rompstabiliteit waardoor zij maar klachten blijven houden of klachten steeds weer terugkomen.
Er is een verschil tussen actieve stabiliteit (spieren) en passieve stabiliteit (banden / kapsel). In beide gevallen kunt u bij deze training terecht.
De les duurt 75 minuten waarvan u 60 minuten gezamenlijk oefeningen doet om de spieren sterker te maken maar ook om te leren hoe u op de juiste manier u spieren kunt gebruiken. De les wordt afgerond met een kopje koffie of thee om ruimte te geven voor vragen, evaluaties en of het maken van bijvoorbeeld een individuele afspraak met uw therapeut.
Voor wie? Een gezonde rompstabiliteit is voorwaarde om goed te kunnen bewegen in je alledaagse leven en de basis om verantwoord te kunnen sporten met een kleine kans op blessures.
Heeft u rugklachten of heeft uw fysiotherapeut gediagnosticeerd dat de klachten in de ledenmaten door een verminderde rompstabiliteit veroorzaakt worden dan is het oefenen van uw rompstabiliteit heel belangrijk.
Een grote doelgroep zijn vrouwen na de bevalling (op korte en lange termijn), sporters en mensen met een zittend beroep of een beroep met repeterende handelingen (steeds herhaalde bewegingen).
Voorwaarde: Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is het van groot belang dat u de basis van de core stability training beheerst. Dit houdt in dat u de spieren die verantwoordelijk zijn voor de rompstabiliteit in uw lichaam voor een bepaalde tijd kunt aanspannen. Dit wordt door de therapeut van tevoren getest. Beheerst u de basis nog niet voldoende kunt u dat in één op één behandeling van een van onze therapeuten leren.

Kosten voor de training

We vragen voor een periode van 12 weken een bedrag van 120 Euro. Het bedrag dient voorafgaand de periode overgemaakt te worden. In sommige gevallen kan de deelname van u zorgverzekeraar vergoedt worden. Vraag hiervoor een van onze therapeuten. Neemt u voor het eerst deel aan een van de training vindt er een intakegesprek plaats. Dit kost u 29,50 Euro. Ook dit kan in sommige gevallen door u zorgverzekering vergoedt worden. Het contract wordt niet automatisch verlengd zodat u na 12 weken opnieuw kunt beslissen om wel of niet door te gaan.

Tijden: Indien u belangstelling heeft voor het volgen van een training neemt u dan contact op voor het huidige trainingsaanbod.

Oncologische revalidatie

Wat? Oncologische revalidatie is een training voor mannen en vrouwen na kanker.
Het programma bestaat uit een groepstraining van 2 keer per week 1 uur.
Het trainen van spiergroepen (onder andere krachttraining) en conditie komen hierin aan bod.
Waarom?
Uit onderzoek is gebleken dat bewegen tijdens en na behandeling (chemokuur, bestralingen en/of operatie) een positief effect heeft op conditie en vermoeidheid. Tijdens de training wordt er rekening gehouden met eventuele lichamelijke beperkingen.
Kosten?
De behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.
Tijden:
Indien u belangstelling heeft voor het volgen van een training neemt u dan contact op voor het huidige trainingsaanbod.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met een van onze fysiotherapeuten. We helpen u graag.