Kwaliteit

Kwaliteit….vanzelfsprekend

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt.
Wie de officiële opleiding fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register
(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut en onderwerpt
zich ook aan de hiermee verbonden wettelijke regels.

Het register fysiotherapeut
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hanteert een Centraal Kwaliteitsregister (CKR).
De fysiotherapeut en lymfoedeem therapeut staan hierin geregistreerd, als hij/zij in een periode van 5 jaar
een minimaal aantal punten heeft behaald. Deze punten worden verkregen door na/bijscholing, cursussen of opleidingen.
Zo blijft de therapeut en lymfoedeemtherapeut op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken in zijn vakgebied.
De zorgverzekeraars gaan alleen contracten aan met fysiotherapeuten en lymfoedeemtherapeuten die in dit kwaliteitsregister
vermeldt staan. Op deze manier zijn de zorgverzekeraars, maar ook de patiënt, gegarandeerd van een kwalitatief hoogwaardige en bijdetijdse behandeling.
Christel Gremmen is BIG-geregistreerd en staat in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF ingeschreven,
daarnaast staat zij ook ingeschreven in het oedeemregister van het KNGF.
Ook is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie ( de NVFL) en is zij aangesloten bij www.dryneedling.nl.

Zo kunt u er van verzekerd zijn dat in deze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan.

Registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF),
wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen.
Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen,
een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij www.defysiotherapeut.comPromotie Film