Therms of Use

Auteursrechtvermelding Tenzij anderszins aangegeven is alle content op de Het Centrum Fysiotherapie website eigendom van Het Centrum Fysiotherapie.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke wijze,
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Centrum Fysiotherapie. Informatie die vrijelijk beschikbaar wordt gesteld, kunt u wel downloaden.